ATAK Ektosol - Odpudzovač parazitov 250 ml

Neohodnotené
€16,63 / ks €13,74 bez DPH
Skladom.

Prírodný odpudzovač parazitov (bĺch, kliešť, zákožky psie, čmelíkov, vtáčích všeniek, aj.). Aplikácia na psy, mačky, hydinu a na iné drobné zvieratá.

 

Proti akým škodcom je určený?

 • blchám
 • kliešťom
 • roztočom druhu Sarcoptes scabiei var canis (zákožka psia)
 • čmelíkom a vtáčím všenkám

 

Prečo ho použiť?

 • prírodný odpudzovač parazitov zvierat s takmer okamžitým účinkom a navyše dlhodobo chráni zvieratá pred ďalším napadnutím parazitmi
 • prírodná účinná látka geraniol (5 g/l) = pôsobí na škodcov kontaktne a repelentne (tj nie je prijímaná do krvného obehu ošetreného zvieraťa, napr. u sliepok sa nedostane účinná látka do vajec)
 • aplikácia priamo do srsti alebo peria zvierat, tj vhodný pre psy, mačky, okrasné vtáctvo, rôzne plemená hydiny (znášková aj chovná hydina) a iné drobné zvieratá
 • bezpečný pre zvieratá
 • balenie neobsahuje plniace plyny = pohonná látka je čistý vzduch!
 • vhodný pre horizontálnu a vertikálnu aplikáciu = funguje pri akomkoľvek naklonení aerosólu
 • pre celoročné použitie

Ako ho použiť?

 • aplikujte postrekom zo vzdialenosti 10 cm priamo na napadnuté miesta, ako sú napríklad ušné záhyby, krk, chvost, stehná a chrbát
 • 1 stlačenie striekacej hlavice (= cca. 1,5ml) / napadnutú plochu o rozmere 10 x 10 cm
 • pri prvom použití opakujte aplikáciu po 2-3 dňoch po dobu 1 týždňa
 • potom stačí opakovať aplikáciu v 14-dennom rytme, aby sa zabránilo ďalšiemu napadnutiu parazitmi

Poznámka: Aplikovaný výrobok je možné jednoducho odstrániť vodou a malým množstvom saponátu. Pred vlastnou aplikáciou odporúčame zakryť všetky miesta, ktoré nemajú byť ošetrené (oči, uši, zobák, papuľa, ai).

 

100% přírodní účinná látkaAplikace na zvířataBezpečný k domácím mazlíčkůmNeobashuje plnící plyny 

Detailné informácie

Podrobný popis


Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky,
ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcu
dýchanie.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
EUH208 Obsahuje geraniol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

 

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: