PROTI americkej múčnatke (Discus) 2x2 g

Neohodnotené
€4,63 / ks €3,83 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľného granulátu na ošetrenie egrešu proti americkej múčnatke egrešovej.

 Účinná látka: kresoxim-metyl 500 g/kg (50 % hmot.)

 

Ako účinkuje?

Účinok prípravku Discus je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese, čím je zabránené sporulácii a klíčeniu spór. V závislosti od škodlivého organizmu a termínu aplikácia vykazuje protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Prípravok je z miest a dopadu rozvádzaný po povrchu rastliny, takže následne vytvorí ochrannú vrstvu. Prípravok je plne selektívny v akejkoľvek rastovej fáze.

 

Pre aké rastliny?

  • egreše (Americké múčnatky)

Ako ho použiť?

  • postrekom
  • výhradne preventívne raz pred kvetom a dvakrát po odkvitnutí egrešov

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie. 

Signálne slovo: Varovanie

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P202 Nepoužívajte, kým ste si neprečítali všetky bezpečnostné pokyny a neporozumeli im.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: