PROTI Pásavke zemiakovej Spintor

Neohodnotené
€4,29 / ks €3,55 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Prírodný insekticídny prípravok s účinnou látkou spinosad určený na ochranu zemiakov proti pásavke zemiakovej.

Účinná látka: spinosad 240 g/l

 

SpinTor obsahuje účinnú látku spinosad, čo je prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérií Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Ako prírodný produkt sa spinosad (jedná sa o zmes dvoch biologických komponentov – spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimoriadne nízkou toxicitou voči človeku a teplokrvným živočíchom, je teda šetrný k životnému prostrediu. SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým mechanizmom pôsobenia. Doposiaľ nebola preukázaná rezistencia u hmyzích škodcov k prípravku SpinTor a ani krížová rezistencia s inými účinnými látkami. Príjem účinnej látky škodcami nastáva príjmom potravy aj priamym kontaktom s látkou. Pôsobenie účinnej látky spočíva v ovplyvňovaní aktivity neurónov hmyzích jedincov (čo v konečnej fáze vedie k hyperaktivite neurónov a svalovej aktivite). Účinok nastáva už po niekoľkých hodinách; následne dochádza k úhynu hmyzích škodcov.

SpinTor účinkuje na škodcov z radu motýľov (Lepidoptera), chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlových (Diptera) a strapcovokrídlých (Thysanoptera). SpinTor nepôsobí na savý hmyz (vošky).

 

  • zemiaky (mandelinka/pásavka zemiaková)

 

 

Použitie:

  • postrekom celej rastliny
  • od začiatku výskytu
  • max. 2 x za vegetáciu
  • postrek ukončíme pri dokonalom ovlhčení, najneskôr pri začínajúcom vsiaknutí kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu rastlín
  • prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktoré nie je tento prípravok registrovaný)

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Signálne slovo: Varovanie

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: