Ortiva 50 ml

Neohodnotené
€10,79 / ks €8,92 bez DPH
Skladom.

 Fungicídny prípravok na ochranu zeleniny proti hubovým chorobám.

 Účinná látka: azoxystrobín 250 g/l

Ako účinkuje?

Účinná látka azoxystrobín patrí do chemickej skupiny ß - metoxyakrylátov (strobilurinové deriváty), má systemické a translaminárne vlastnosti, zastavuje transport elektrónov pri dýchaní mitochodrií. Účinok je predovšetkým protektívny a preto musí byť použitý ešte pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobín pôsobí dlhodobo, môže tak zabrániť vzniku novej infekcie. Ošetrené porasty sú dlhšiu dobu zelené („zelený efekt“). Ide o širokospektrálny fungicíd, účinný proti pôvodcom dôležitých chorôb zo skupín a. Oomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes.

 

Pre aké rastliny a choroby je registrovaný?

  • paradajky (čierna paradajková, hnedá škvrnitosť paradajky, múčnatka paradajky, pleseň zemiaková)
  • paprika (hnedá škvrnitosť papriky, sklerotiniová hniloba papriky)
  • uhorka  (múčnatky uhorky, pleseň uhorková)
  • okrasné rastliny (listové škvrnitosti, múčnatke, hrdze, sypavky rodu Lophodermium na boroviciach), ai.
  • a ďalšie plodiny viď. záložka POUŽITIE

Ako ho použiť?

  • postrekom rastliny
  • postrek ukončite pri dokonalom zvlhčení, najneskôr na začiatku vskianutia kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu listu
  • prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktoré nie je tento prípravok registrovaný)

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: